IB aangifte

Doe de check

CHECKLIST AANGIFTE IB 2017

NAW GEGEVENS / GEBOORTEDATUM/TELEFOONNUMMER /BSN NUMMER
INDIEN MOGELIJK : UITDRAAI VOORAF INGEVULDE AANGIFTE

Is het juiste Bankrekeningnummer bekend bij de Belastingdienst?  Zo niet: het juiste nummer opgeven.


BOX 1

- Jaaropgaven 2017 van uw werkgever(s) en/of uitkerende instantie(s) .

Let op : Het UWV verstrekt voor WW en ZW aparte opgaves!

- OV- of reisverklaring en reisafstand naar uw werk  ,indien u met openbaar vervoer reisde Reiskostenvergoeding hiervoor  van werkgever en opgave periode .
- Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden ( artiesten/freelancers enz.)
- Ondernemers: Jaarverslag, indien niet bij mij bekend.
- Door u ontvangen periodieke of eenmalige uitkeringen ( vb alimentatie, lijfrente)
- Betaalde premies voor lijfrente (  ook factor A van pensioenverzekering meenemen, om aan te tonen dat u een pensioentekort heeft)
- Betaalde premies voor arbeidsongeschiktheid verzekering.

Eigen woning

- WOZ waarde per 1 januari 2016
- Hypotheekschuld ( of restschuld hypotheek) per 31-12-2017

( afgesloten voor of na 01-01-2013? Ivm annuiteit )

- Betaalde rente en overige kosten ( vb bij oversluiting ) hypotheek in 2017
- Opgaaf van spaar/kapitaalverzekering gekoppeld aan eigen woning
- Bij verkoop/koop huis cq oversluiten hypotheek  een opgave van de kosten. ( Notaris, taxatie enz.)
- Bij verhoging van de hypotheek :  nota’s van  verbouwing, als hypotheek hiervoor is gebruikt.
- Dezelfde bovenstaande gegevens van evt. leegstaande 2e woning + evt verhuurgegevens en duur verhuur of leegstand 2e woning.
- Bewoning Monumentaal pand?

BOX 2

- Dit is voor degenen die een aanmerkelijk belang hebben in een BV

BOX 3

Bezittingen van u ( en uw minderjarige kinderen )op 1 januari 2017

- Bank- en spaartegoeden op 1 januari 2017
- Bank- en spaartegoeden op 1 januari 2017 van de minderjarige kinderen
- Aandelen/obligaties/ dividenden volgens opgave bank
- Overige onroerende zaken ( niet de eigen woning uit box 1)
- Spaarloon/premie spaarregeling/winstdelingsregeling/levensloopregelingen
- Maatschappelijke beleggingen ( vb groene beleggingen)
- Opgave kapitaalverzekering voor overlijden of vrijgesteld geblokkeerd tegoed bij overlijden.

Schulden van u en uw minderjarige kinderen op 1 januari 2017

- Persoonlijke leningen/doorlopende kredieten/credit Cards ( als er vermogen in Box 3 is aangegeven)
- Financiering van aandelen
- 2e Woning : adres/ schulden/hypotheek/WOZ waarde / huurontvangsten enz. overige onroerende zaken ( dit betreft niet eigen woning uit Box 1)

Overige gegevens:

- Burgerlijke staat ( evt. wijzigingen hierin)/ wel of niet fiscaal partnerschap/ geboortedata
- Opgaven kinderen met geboortedata
- Evt giften aan kerken en goede doelen ( ANBI )
- Uitgaven voor studiekosten voor uw beroep of toekomstig beroep > € 250.00

Evt ook voor kinderen waarvan het levensonderhoud voor uw rekening komt
- Betaalde alimentatie voor ex-echtgenoot/note (+ NAW gegevens )
- Aangifte 2016, /voorlopige aanslag 2017/zorgtoeslag 2017/huurtoeslag 2017/ Kinderopvangtoeslag 2017/ kindgebonden budget  2017

Buitengewone uitgaven/ziektekosten

- Niet of gedeeltelijk niet vergoede ziekte- tandarts-medicijn kosten enz.( niet eigen risico)
- Aantal kilometers afgelegd voor ziekenbezoek zieke partner/artsenbezoek
- Kosten hulpmiddelen: koortsthermometer, steunzolen, brug, gehoorapparaat enz
- Eventueel opgave dieet
- Lidmaatschap kruisvereniging of medische belangenorganisatie
- Eventuele kosten gezinshulp ed.

  • Beconnummer 597.120
  • BTWnummerNL093675884B01
  • KvKnummer 51290871
  • Rekening nr. NL89INGB0005869246

  • Algemene voorwaarden - gedeponeerd bij de KvK